„Ametnikud viisid läbi etteteatamata inspekteerimised mitmete firmade ruumides, mis tegelevad nafta, rafineeritud naftaproduktide ja biokütustega või pakuvad nendega seotud teenuseid,“ teatas Euroopa Komisjon oma avalduses Sky Newsi vahendusel. „Komisjon tunneb muret, et firmad võisid tegutseda ühiselt, teatades moonutatud hindu hinnaagentuurile, et manipuleerida mitmete nafta- ja biokütuseproduktide avaldatud hindu. Lisaks sellele tunneb komisjon muret selle üle, et firmad võisid takistada teisi hinnakujundusprotsessil osalemisel, eesmärgiga moonutada avaldatud hindu.“

Avalduses ei nimetata konkreetseid firmasid, kuid öeldakse, et inspekteerimised leidsid aset kahes Euroopa Liidu liikmesriigis ja ühes Euroopa Liitu mittekuuluvas riigis.

Kolm firmat kinnitasid, et on uurimise all.

„Me võime kinnitada, et Shelli ettevõtted aitavad praegu kaasa Euroopa Komisjoni juurdlusele kauplemistegevuse kohta,“ teatas Royal Dutch Shelli pressiesindaja. „Me teeme uurijatega täielikult koostööd.“

Ka BP avalduses on öeldud, et firma teeb juurdlusega täielikult koostööd.

Statoil teatas, et inspekteerimine firma peakorteris Norras Stavangeris toimus koos Norra trustidevastase võitluse ametnikega. Norra ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. Statoili teatel võisid kahtlustatavad rikkumised alguse saada 2002. aastal.

Platts teatas oma avalduses, et Euroopa Komisjon vaatas läbi nende ruumid Londonis seoses Plattsi hinnakujundusprotsessiga.

Euroopa Komisjoni teatel võib isegi väikestel moonutustel määratud hindades olla tohutu mõju toornafta, rafineeritud naftaproduktide ja biokütuste ostu- ja müügihindadele, mis on potentsiaalselt kahjulik tarbijale.

Euroopa Liidu ametnikud viisid inspekteerimised läbi koos vastavate riikide konkurentsiametnikega. Avalduses rõhutati, et inspekteerimiste toimumine ei tähenda seda, et firmad oleksid süüdi konkurentsivastases tegevuses.