TJA hindas õnnetuse tekkepõhjuste välja selgitamise käigus Estonia kaevanduses ohutusnõuete täitmist ja nende kontrollimist. Vaatamata sellele, et Estonia kaevanduses opereerivas Eesti Energia Kaevandused AS-is on peetud vajalikuks kehtestada õigusaktides sätestatust rangemad ohutusnõuded, ei ole ettevõte taganud piisavaid meetmeid nende täitmise kontrollimiseks.

Eesti Energia Kaevandused AS on tulenevalt TJA pöördumisest kohustatud teatama, milliseid meetmeid võtab ettevõte tarvitusele ohutusnõuete täitmise tõhustamiseks.

TJA edastas uurimiskokkuvõtte Viru ringkonnaprokuratuurile õnnetuse suhtes alustatud kriminaalmenetluse materjalide juurde võtmise otsustamiseks.