Nimelt kirjutas Randjärv: "Laulev revolutsioon on oma rahvusvahelise nimetuse Singing Revolution ja sisuseletuse saanud just Eesti ühislaulmise kaudu. Viimane kuvand on aga sedavõrd võimas, et ajaloolises tagasivaates võib ekslikult näida, nagu oleks Laulev revolutsioon toimunud kõigis kolmes Balti riigis."

Randjärv viitas aastaid Ameerika Ühendriikides elanud lätlasest kultuurigeograaf Edmunds Valdemārs Bunkšele, kes väidab näiteks, et just tänu koorimuusikale õnnestus kõigil kolmel Balti riigil laulva revolutsiooni käigus taas iseseisvaks saada ning Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele kaasa aidata.

"Ka Philipp Herzogi käsitluses laieneb sama mõiste ekslikult kogu Balti regioonile," viitas Randjärv oma doktoritöös, mille pealkiri on "Loovisiksuse roll Eesti laulupeoliikumises aastatel 1940–1980".

Randjärve doktoritööga tutvunud ja ananüümsust palunud inimese sõnul ei
põhjenda töö autor hiljem töös kuskil, kuidas ja milliste meetodite abil ta teaduslikult tuvastas, et Lätis ja Leedus ei toimunud laulvat revolutsiooni.

Anonüümes allika sõnul on väide absurdne algusest saadik, aga eriti seetõttu, et hoolimata rahvuslikest eripäradest on UNESCO võtnud pärandinimekirja "Baltimaade laulupeotraditsiooni".

"Me ei oleks sinna nimekirja kuidagi muul moel saanud kui just tänu värskele "laulva revolutsiooni" kontekstile, mis oli üleilmselt tuttav," märkis allikas.

Teiseks on tema sõnul õige osutada, et kui Eestis toodi rahvusvärvid avalikku käibesse tagasi muinsuskaitseüritusel, siis just Leedus toimus see koorilaulusündmuse käigus. Üliõpilaslaulupeol Gaudeamus Vilniuses juunis 1988 toodi Leedu ja ka Läti rahvusvärvid esmakordselt välja nii, et ei järgnenud karistusi.

Kui meenutada Balti ketti, siis ka sellel oli väga tugev muusikaline osa ja laulvana on Balti kett ka maailma ajalukku läinud.

Allika arvates jääb täiesti arusaamatuks, miks riigikogu asespiiker midagi sellist väidab. Samuti tahaks ta teada, kuidas Laine Randjärv oma väidet mitte akadeemiliselt, aga poliitiliselt oma kolleegidele Lätist ja Leedust põhjendab või kaitseb.

Tartu ülikoolis eile oma doktoritööd kaitsnud riigikogu liige ja aseesimees Laine Randjärvele doktorikraadi ei omistatud, kuna kaitsmiskomisjon ei lasknud tema tööd lihtsalt kaitsmiselt läbi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid