Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist kui ka siseministeeriumist öeldi Delfile, et nende töötajad ei pea kohustuslikus korras tööajal internetis kommenteerima.

"MKM-i töötajate ametijuhendis mõistagi ei ole kohustust kommenteerida internetis ilmuvaid lugusid ja see oleks ka mõeldamatu," ütles Delfile ministeeriumi avalike suhete osakonna juht Kalev Vapper.

"Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja vaba saab see olla tööandja sekkumiseta," lisas ta.

Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Agris Peedu sõnas, et
nende ministeeriumi teenistujate ametijuhendites pole sellist klauslit, et töötaja ülesanne on internetis väidelda. "Mulle teadaolevalt pole sellist klauslit ka teiste riigiasutuste ametijuhendites," ütles Peedu.

Samas ei välistanud Peedu, et töökohal, mille eesmärgiks on avalikkusega meedia kaudu suhtlemine, selline klausel võib leiduda. "Pean siiski vajalikuks rõhutada, et meedias tööülesannete täitmisel peaks olema tuvastatav teenistuja täisnimi, mitte varjunimi. Nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse teenistuja poolt avaldatud informatsioon peab olema tõepärane ning ei tohi avalikkust eksitada," leiab Peedu.

Siseministeeriumi pressiesindaja Tex Vertmanni sõnul on ministeeriumi töötajate avalikkusega suhtlemise põhimõtted lahti kirjutatud valitsuskommunikatsiooni käsiraamatus.

"Valitsuse ja ministeeriumide kommunikatsioonitöötajad lähtuvad oma töös avatusest, aususest, erapooletusest jne. Valitsuskommunikatsiooni käsiraamat annab sellest lihtsa ülevaate," ütles Vertmann.

Eelmisel nädalal ütles Tallinna linnapea Edgar Savisaar, et Tallinna linnakantselei töötajate töökohustused on reguleeritud ametijuhendi ja töölepinguga.

Täiesti ametlikus dokumendis on Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi nõunik Jelena Kalbina ametikohustustesse lisatud “valdkondi puudutavates väitlustest osavõtmise” punkt.

2. mai 2011 kinnitati Kalbina ametijuhend, kus polnud sõnagagi mainitud mingit tegevust meedias. Ent pärast Eesti Ekspressi artiklit kohustuslikus korras internetiportaalides kommenteerimisest tehti 30. aprillil sel aastal Kalbina ametijuhendisse muudatus, lisades sinna ühe punkti, kuhu on juba üsna ausalt kirja pandud kommenteerimine kui ametiülesanne. See punkt kõlab järgmiselt:

4.3 Igapäevaselt töövaldkonda puudutavate infokanalite jälgimine ja monitooring. Monitooringu tulemuste kokkuvõtete tegemine ja esitamine. Valdkondi puudutavates väitlustest osavõtmine.

Täpselt sama punkt on samal päeval lisatud ka Eesti Ekspressi kommentaatorite nimekirjas olnud Jekaterina Laidineni ja Asser Jaanimetsa ametijuhenditesse.