Linnavolikogu IRLi fraktsiooni liige Kalev Vapper esitas aprilli keskel linnapeale küsimuse, kas vastab tõele ajakirjanduse väide, nagu oleks linnaamentikud sunnitud netikommentaatoriteks hakkama.

„Kas vastab tõele, et linnavalitsuse töötajatele on antud käsk kommenteerida Keskerakonda puudutavaid artikleid? Kes on andnud vastava käsu?“ küsis Vapper.

Savisaar vastas talle sel neljapäeval, et Tallinna linnakantselei töötajate töökohustused on reguleeritud ametijuhendi ja töölepinguga.

„Tallinna linnakantselei töötajad ei tööta käskude järgi, vaid nende tegevust reguleerib ametijuhend ja tööleping,“ teatas linnapea.

Kui näiteks võtta lahti avalikkuse ees end linnavalitsuse netikommentaatoriks tunnistanud abilinnapea Kalle Klandorfi nõuniku Jelena Kalbina ametijuhend, siis leiab sealt järgnevad read:
„4.3 Igapäevaselt töövaldkonda puudutavate infokanalite jälgimine ja monitooring. Monitooringu tulemuste kokkuvõtete tegemine ja esitamine. Valdkondi puudutavates väitlustest osavõtmine“

Seni pole linnavalitsuse poolt konkreetselt välja öeldud, kas see „väitlusest osavõtmine“ tähendabki Delfis ning mujal anonüümsete linnavalitsuse ja Keskerakonna seisukohti toetavate kommentaaride kirjutamist.

Kogu abilinnapea nõuniku ametijuhendiga saab tutvuda siin.