Evestuse hinnangul on Tsäkko süü tõendatud ja kohus peaks talle määrama poolteise aasta pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga, vahendab BNS..

Evestuse sõnul tuleks karistuse mõistmisel arvestada, et süüdistatav on lahkunud käesolevaks ajaks avalikust teenistusest, ei oma varasemat karistatust kriminaalkorras, samuti Tsäkko isikut ja isikuomadusi, mis ei viita kuritegude toimepanemise jätkamise tõenäosusele.

"Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud puuduvad. Samas tuleb aga arvestada, et süüdistuses etteheidetud kuriteod on toime pandud seoses avalikus teenistuses töötamisega ning konkreetsete süüdistuses viidatud tööülesannete täitmisega riigiasutuse juhina, mistõttu on põhjendatud õiguskorra kaitsmise huvisid silmas pidades karistada isikut vangistusega, kuid vabastada ta vangistusest tingimisi," lisas Evestus.

Tsäkko vastu varalise kahju nõuet esitatud ei ole, küll aga leidis Evestus, et Tsäkkolt tuleks kriminaalmenetluse kuludena välja mõista ehitustehnilise ekspertiisi maksumus summas 2265,60 eurot ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 480 eurot.

Tsäkko kaitsja Toomas Pikamäe palus kohtul mõista kaitsealune õigeks. Kohus kuulutab lahendi 27. mail.

Aprilli keskel alanud protsessil Tsäkko end süüdi ei tunnistanud.

Riigiprokuratuur esitas mullu septembris maanteeameti endisele juhile Tamur Tsäkkole süüdistuse riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises seonduvalt hankelepingu tingimuste muutmisega sõiduradade liikluskorralduse osas.

Prokuratuur süüdistab Tsäkkot selles, et ta lubas töövõtjal Loo-Maardu teelõigul hankedokumentides sätestatud ajutise liikluskorralduse kaks pluss kaks sõidurea asemel ehitada üks pluss üks sõidurida koos kindlustatud teepeenardega.

Kuna sellise lubaduse andmine ei olnud seadusega kooskõlas ja ehitajale maksti seetõttu 33 668 eurot suurem summa kui oli tegelike tööde maksumus, arvestades üks pluss üks sõidurea asemel kaks pluss kaks sõidurea liikluskorraldusega, tekitas Tsäkkosüüdistuse kohaselt riigile suure varalise kahju.

Süüdistuse kohaselt pani maanteeameti endine peadirektor toime karistusseadustiku järgi kvalifitseeritava kuriteo, see on seadusest tuleneva teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise ja teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise, millega on tekitatud suur varaline kahju.

Samuti pani Tsäkko süüdistuse kohaselt toime karistusseadustiku järgi kvalifitseeritava kuriteo, see on muul viisil riigihangete teostamise nõuete rikkumise, millega on tekitatud oluline varaline kahju.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid