Kirde kaitseringkonna ülema kolonelleitnant Enno Mõtsa sõnul pole varem õppusel Kirdekonn nii palju kaitseväelasi osalenud. "Lisaks kaitseringkonna pataljonidele on kaasatud tegutsema üksused 1. jalaväebrigaadist ehk üheaegselt hakkab "sõdima" poolteisttuhat meest ja naist. Seetõttu on meil vaja üsna palju liikumis- ja manöövriruumi."

Kirde kaitseringkonna pioneeriüksus valmistab õppusel ette jalaväelaste ning suurtükiväelaste positsioone, tagab oma jõudude liikuvuse ning takistab vastase edasijõudmist tõkete ja miiniväljadega. Suurtükiväelased toetavad jalaväe tegevust kaudtulega. Õhutõrjepataljoni ajateenijate ülesanne on kaitsta oma jõudusid ning teavitada neid õhuohust, teatas kaitseväe peastaap.

Kolmandat korda peetav Kirdekonna hõlmab tänavu Maidla, Mäetaguse, Jõhvi, Sonda, Vinni, Väike-Maarja ja Kadrina valda. Nelja päeva jooksul harjutavad jalaväelased, tankitõrjujad, pioneerid, suurtükiväelased, õhutõrjujad, kaitseliitlased, sõjaväepolitsei ning tagalaüksused koostööd taktikalises olukorras. Kirde kaitseringkonna üksustele etendavad vastast elukutselised sõdurid Scoutspataljonist. Õppusele on kaasatud õhuväe kopterid, mis imiteerivad vastase õhuluure- ja rünnakuvahendeid. Lisaks neile osaleb Kirdekonnal ka sõjaväepolitsei, tagalapataljon ning kaitseliidu Alutaguse ja Viru malevate staabid.

Õppus algab Viru jalaväepataljoni rännakuga Maidla valda ning teiste üksuste ümberpaiknemisega Mäetaguse, Väike-Maarja ja Viru-Jaagupi alale. Rännakuid julgestavad õhutõrjujad ja toetavad pioneerid.

Kirde kaitseringkonda kuuluvad Viru jalaväepataljon, suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon, pioneeripataljon ja tagalakeskus.