Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on kaasaegne demokraatia pidevas muutuses, tehes üha enam ruumi osalusdemokraatiale, kus otsuste aluseks on ka nende ärakuulamine, keda otsustused puudutavad.

"Tänapäeva avatud ja võrgustunud maailmas peab inimestel olema võimalus olla ära kuulatud ja nendega arvestatud. Taolisi konsulteerimise ja kaasamise mudeleid võib maailmast leida hulganisti ning üks neist on esindusliku valimiga arutelupäevad," selgitas Hellam.

Ühtlasi kutsus ta üles teisi toetajaid Avatud Eesti Fondi algatusega liituma ning 6. aprillil toimuvale Rahvakogu arutelupäevale õla alla panema.

Eelarve on pingeline ja loodetakse ka lisatoetust isegi annetuste näol

EMSL-i juhataja Urmo Kübar ütles Delfile, et arutelupäeva planeeritud eelarve kujuneb 50 000 kuni 70 000 euro vahemikus. "Kui meil rohkem toetust leida ei õnnestu, siis tuleb 50 000 läbi ajada," sõnas ta, kuid avaldas samas lootust, et leitakse veel toetajaid, kes on nõus teenuseid tasuta või soodsama hinnaga pakkuma.

Mingisugune osa kuludest on Kübara sõnul võimalik ka kokku hoida. Näiteks tehnika puhul, sest arutelupäev ei jää ära, kui töötab üks ekraan vähem, küll aga ei saa kutsuda 500 inimese asemel vähem inimesi.

Nagu kodanikualgatuse puhul ikka, siis ei ütle EMSL ära ka annetustest ja inimesed, kes leiavad, et rahavakogu ajab õiget asja, võivad EMSL-i kontole ülekande teha, märkides selgituste reale, et see on arutelu päeva kulude katteks.

"Kuna osalejaskond valitakse uuringufirma metoodika järgi, siis ei ole õige inimeselt eeldada, et ta peaks kulutama oma raha, sest ta nagunii panustab ajaga," rääkis Kübar, kelle sõnul kaetakse osalejate sõidukulud ja toidukulud.

Kui aga arutelupäevale tulija on küpsetanud kausi pirukaid ja need kaasa võtab, on väga tore, kui ta neid oma laudkonnas jagab. Kübara sõnul korraldajad selle peale päris lootma ei jää.

Transpordikuludeks on praegu arvestatud 9000 eurot, toidukuludeks 8500 eurot, ruumide, tehnika ja laudade-toolide rent maksab 10 000 eurot. Osalejate värbamise ja nende läbihelistamise kulud on üle 20 000 euro.

Eelmisel nädalal alustas uuringufirma TNS Emor osalejate värbamist ning nüüdseks on selgunud juba esimesed arutelupäeval osalejad Tallinnast ja Narvast.

Arutelupäeva ülesanne on välja selgitada, millised rahvakogu veebilehel esitatud ettepanekud Eesti poliitika probleemide lahendamiseks on rahva hulgas enim eelistatud.

Arutelupäevale kutsutakse 500 osalejat nii, et nad moodustaksid läbilõike ühiskonnast erinevate vanuste, sugude ja elukohtade kaupa. See tähendab, et kõigil valimisealistel Eesti elanikel on võrdne võimalus arutelupäevale kutsutud saada.

Osalemise tingimuseks on eesti keele valdamine vähemalt suhtlemistasandil, kuid spetsiifilisemate terminite tarvis on arutelupäeval ka vabatahtlikud tõlgid.

Eestis on sarnast rahva osalemismeetodit kasutatud väiksemas mahus kolmel korral: Avatud Eesti Fondi organiseeritud Euroopa Liidu tulevikuaruteludel 2007 ja 2009 ning EMSL-i ja justiitsministeeriumi koostöös vägivalla ennetamise arengukava koostamisel 2009.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid