Tänavune rahvakongress on Hiinas kord kümne aasta jooksul toimuva võimuvahetuse viimane etapp. Kommunistliku partei juht Xi Jinping saab Hu Jintao asemel presidendiks ning Weni vahetab peaministri kohal tõenäoliselt välja Li Keqiang, vahendab BBC News.

Peaministri tööraportis seati eesmärgiks 7,5-protsendine majanduskasv ning inflatsiooni piiramine 3,5 protsendiga. Linnadesse lubati luua üle üheksa miljoni uue töökoha.

Weni sõnul on võtmetähtsusega sisetarbimise suurendamine, mida peaminister nimetas majandusarengu pikaajaliseks strateegiaks.

Märkides, et dramaatilised muutused Hiina ühiskonnas on viinud sotsiaalprobleemide märkimisväärse suurenemiseni, ütles Wen, et tegelda tuleb inimeste elatustaseme probleemidega.

„Me peame muutma inimeste heaolu kindlustamise ja parandamise kogu valitsuse töö lähtealuseks ja eesmärgiks, tegema sellest täieliku prioriteedi ning püüdlema sotsiaalse arengu tugevdamise poole,“ ütles Wen.

Hiina peaminister rääkis vaeste inimeste pensioniväljavaadete parandamisest ning keskendus ka arengu äraspidistele mõjudele keskkonnale. „Ökoloogilise keskkonna seisund mõjutab inimeste heaolu taset ning ka meie rahva järeltulevaid põlvi ja tulevikku,“ ütles Wen.

Päevakorras oli ka korruptsioon. Wen kutsus üles tugevdama poliitilist ausust ja kontrollima paremini võimu kasutamist.

„Me peame kindlustama, et poliitikat kujundavad, seda ellu viivad ja kontrollivad võimud nii hoiaksid üksteist vaos kui ka funktsioneeriksid kooskõlas,“ rääkis Wen.

Wen lubas resoluutselt säilitada Hiina suveräänsust, julgeolekut ja territoriaalset terviklikkust, mis kutsus kongressi delegaatide poolt esile aplausi.

Kongressil osaleb umbes 3000 delegaati, kelle hulgas on sõjaväelasi, munki, rahvusvähemuste esindajaid ja ärimaailma juhte. Enamik neist on Hiina kommunistliku partei liikmed.

Delegaatide roll on parteiametnike poolt kinniste uste taga tehtud otsuste ratifitseerimine.

Oodatakse, et kiidetakse heaks plaanid mitmete valitsusasutuste restruktureerimiseks ning mitmete pikka aega jõus olnud poliitiliste kursside muutmiseks seoses sõjaväe, mõnede riiklike ettevõtete monopoli ja isikuvabadustega.

Kuigi kongressi ametlikku kava pole avaldatud, peaks kahenädalase istungjärgu lõpu poole Xi'st saama riigi uus president. Hiina meedias kujutatakse teda rahvamehena, kes heidab kõrvale ametiseisundile iseloomulikud jooned, ning on samas vankumatu rahvuslane. Xi'd on tsiteeritud rääkimas vajadusest juurida korruptsioon välja kõigil tasanditel ning ta on hoiatanud kodanikerahutuste eest, kui partei privileegide vastu ei võidelda.

Ametikõrgendus ootab tõenäoliselt ka Li'd, kellest peaks Weni asemel saama riigi kõrgeim majanduslik juht.

Hiina uus juhtkond pärib palju sõnakama avalikkuse kui oli nende eelkäijate ajal. Sotsiaalmeedia sunnib inimeste muredega palju rohkem arvestama kui kunagi varem.

Hiina meedia kajastas kongressi eelõhtul rahva suuri ootusi, rääkides nõudmistest tegutseda korruptsiooni vastu, edendada haridust ja sotsiaalhoolekannet, kaitsta keskkonda ning võidelda kasvava varandusliku ebavõrdsuse vastu.

„Selle asemel, et öelda inimestele, kui erutatud on nad riigi saavutuste üle, peaksid meie seadusandjad ja poliitilised nõuandjad keskenduma rohkem oma tarkuse jagamisele selle kohta, kuidas muuta asju veelgi paremaks,“ öeldi ajalehe China Daily juhtkirjas. „See on see muutus, mida maa vajab ja inimesed innukalt ootavad.“