Arendusprojekti eesmärk on tõsta lennuohutust, suurendada lennujaama opereerimise efektiivsust ja parandada lennujaama keskkonnaseisundit.

Tallinna lennujaama arendusprojekt näeb ette järgmisi tegevusi: olemasoleva 3070 meetri pikkuse lennuraja pikendamine kuni 720 meetri ulatuses; olemasoleva lennuraja rekonstrueerimine sh kattekonstruktsiooni kulumiskihi väljavahetamine koos tuledesüsteemi uuendamisega; olemasoleva põhjapoolse ruleerimistee pikendamine pikendatava lennuraja lõpuni; lõunapoolse paralleelse ruleerimistee rajamine ning lennurajaga ristuvate ruleerimisteede pikendamine; CAT II navigatsioonisüsteemide paigaldamine; lõunapoolsete lennukite seisuplatside (perrooni) ehitus koos nõutud kommunikatsioonidega; sademevee- ja kuivendussüsteemide laiendamine ja rajamine raja ida- ja lõunasuunal; osaline patrull- ja hooldetee ehitus ning perimeetriaia rajamine ja perimeetri tehniliste valvesüsteemide paigaldamine; lumekogumise platside, jäätõrje tegemise ala, rajahooldustehnikale manööverdusala vabastuse platsi ning mootorite testimise ala rajamine.

Projekti ja keskkonnamõju hindamise käigus viiakse uuringutena läbi geodeetilised mõõdistused, geoloogilised ja hüdroloogilised uurimistööd, topograafilise aluse uuendamine, müra modelleerimine ning sademevee ja pinnase kvaliteedi seire.