Kohus "jättis rahuldamata kõik emafirmale esitatud kahjunõuded... sest vastavalt Nigeeria seadustele ei ole emafirma põhimõtteliselt kohustatud takistama oma tütarfirmadel välismaal kolmandaid osapooli kahjustamast," ütles kohtunik Henk Wien, teatab AFP BNS-i vahendusel.

Samas ütles kohtunik, et Shelli Nigeeria tütarfirma peab maksma talunikele ja kaluritele kahjutasu naftareostuse eest Nigeri jõe deltas asuvas Ikot Ada Udo külas.

"Shell Nigeria peab [kohtuotsuse kohaselt] ühel juhul kahjutasu maksma. Kõik teised nõuded ülejäänud neljas menetluses jäid rahuldamata," lausus Wien.

Tegemist on esimese sarnase kohtuasjaga ning keskkonnarühmitused lootsid, et kohtuasi seab globaalse vastutuse pretsedendi ja avab ukse sadadele sarnastele hagidele.

Naftalekked on põhjustanud tohutut kahju Nigeri jõe deltale. Shelli väitel olid aastail 2004-2007 aset leidnud lekked tingitud sabotaažist ja vargustest.

Nigeeria põllumehed ja kalurid kaebasid Shelli Hollandi kohtusse aastal 2008. Neid toetab keskkonnaorganisatsioon Friends of the Earth (Maa sõbrad).

Põllumehed soovivad, et Royal Dutch Shell koristaks reostuse, parandaks rikutud torustiku ning maksaks hüvitist.

Keskkonnarühmitused süüdistavad Shelli topeltmoraalis ning nõuavad, et lääne ettevõtted järgiksid arengumaades samasuguseid keskkonnanõudeid kui kodumaal.