Menetluspooled leppisid teisipäeval Harju maakohtus toimunud eelistungil kokku, et avaistung on 9. aprillil ning seejärel toimuvad istungid ka 10., 11., 15., 19., 29. ja 30. aprillil, samuti 3. mail. Kohtuvaidlused on planeeritud 23. maiks, kirjutab BNS.

60-aastasele Ralfile ja 37-aastasele Sergeile on esitatud süüdistus mõrvakatses, mis pandi toime lõhkeseadeldist kasutades, üldohtlikul viisil ja omakasu motiivil. Samuti süüdistatakse mehi lõhkeseadeldise ja suure koguse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises. Lisaks said Ralf ja Sergei süüdistuse suure koguse narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises. Narkokuriteos on esitatud süüdistus ka 23-aastasele Markile.

Kaitsepolitsei alustas kriminaalmenetlust mullu 31. mail, kui Tallinnas leiti aadressil Tartu maantee 53 asuva maja juurest sõiduauto alt lõhkeseadeldis. Politseipatrullid piirasid inimestele ohutsooni ligipääsu ja päästeameti demineerimiskeskuse töötajad eemaldasid seadeldise sõiduki küljest ning muutsid selle ohutuks. Meedia avalikustas peagi, et õhku üritati lasta endise viinaärimehe Igor Savenkovi autot ning üks, kes sellega seotud oli, on kuritegelik ärimees Ralf Miller.

"Kaitsepolitsei pidas seoses juhtunuga 30. juulil kinni Ralfi ja Sergei ning esitas neile kahtlustuse sõiduauto omaniku, 54-aastase mehe mõrvamise katses. Kohus võttis kahtlustatavad prokuröri taotlusel vahi alla. Mark peeti kahtlustatavana kinni 27. septembril ja võeti samuti vahi alla," kinnitas prokuratuur.

Sergeid on varem kriminaalkorras karistatud neli korda ja Marki üks kord, Ralf on Eestis varem karistamata.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi kaitsepolitsei ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.