Nõukogust kutsutakse tagasi Siim Sukles, Edith Sepp-Dallas, Mait Laas, Peeter Urbala ja Mait Mäekivi, uuteks nõukogu liikmeteks määrati Paavo Nõgene, Anvar Samost, Jaanus Rohumaa ja Rein Oja.

Küsimusele, miks pole uues nõukogus filmitaustaga inimesi, vastas kultuuriminister Rein Lang ERR-i uudisteportaalile, et seda keelab riigivaraseadus.

"Riigivaraseadus keelab nimetada riigi asutatud sihtasutuse juhtorganitesse inimesi, kes tegutsevad ettevõtjana samal tegevusalal. Nõuded on väga karmid - näiteks aktsiate ja osakutega määratud osalus ei tohi ületada 10%," lausus Lang.

"Tõsiseltvõetavad filmitegijad on valdavalt oma valdkonna ettevõtjad või vähemalt nende ettevõtetega omandisuhete kaudu seotud," lisas ta.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna juht Ave Toots-Erelt ütles, et nõukogu koosseisu valik on tehtud põhimõttest, mis on kirjas sihtasutuse põhikirjas.

Eesti Filmi Instituut alustas tegevust 1. jaanuarist. Eesti Filmi Sihtasutuse tegevused läksid üle Eesti Filmi Instituudile, mis hakkab valdkonnaga tegelema terviklikult. Instituudi ülesandeks saab Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine. Eesmärgi saavutamiseks viib sihtasutus ellu riigi filmipoliitikat ja teeb ettepanekuid selle kujundamiseks.

Lisaks kogub instituut vahendeid filmipoliitika rakendamiseks kaasates selleks ka erakapitali, luuakse ja rakendatakse läbipaistev ning efektiivne filmiloomingu toetamise mehhanism, tehakse koostööd kultuuriministeeriumi ja kultuurkapitaliga, määratakse kehtestatud korras toetusi filmide, sealhulgas rahvusvaheliste koostööprojektide arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

Peale selle on sihtasutusel ülesanne hoida ja teha avalikkusele kättesaadavaks tema valduses olev filmipärand, arendada rahvusvahelist filmialast koostööd ning filmihariduslikku tegevust nii iseseisvalt kui koostöös haridusasutustega ning abistada filmiteoste autoreid nende õiguste kaitsmisel nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Eesti Filmi Instituut loob vajadusel filmipoliitika elluviimiseks sihtfonde, arendab valdkondlikku filmialast uurimistegevust ning abistab filmiteadlasi ja –uurijaid eesti filmikunsti puudutavates teadus- ja uurimistöödes, algatab ja toetab filmielu rikastavaid sündmusi, mis aitavad kaasa filmipubliku harimisele.

Eesti Filmi Instituuti juhib üheliikmeline juhatus ning seitsmeliikmelise nõukogu ülesandeks jääb sihtasutuse juhtimise korraldamine, tegevuste kavandamine ning järelevalve teostamine sihtasutuse tegevuse üle.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid