Kultuurikilomeetril näeb linlasi tervisesporti tegemas, lastega ja koertega jalutamas ning ka kunsti nautimas.

Eesti arhitektide liidu eestseisus saatis Harju maavanemale ja Tallinna linnaplaneerimise ametile kirja, milles paluti mitte heaks kiita Kalasadama detailplaneeringut. Kinnisvaraarendusfirma Pro Kapitali planeering, mis lubaks mere äärde ehitada 400 korteriga elurajooni, rajada kultuurikilomeetri asemele autotee ja muuta jahisadama tarbeks rannajoont, ei ole küll tegelikult midagi uut.

Esmalt üritas Pro Kapital planeeringut kehtestada 2008. aastal, kuid siis nurjas selle rohkem kui 300 kalamajalase otsustav vastuhakk. Nüüd tahab linnavalitsus planeeringu kalevi alt välja tuua, kuid kalamajalaste hinnangul pole plaanis midagi muutunud ja seda sel kujul kehtestada ei tohiks.

Detailplaneeringu vastu on ka Kalamaja ja Pelgilinna elanikke koondav MTÜ Telliskivi Selts, kes kogus suvel seoses Kalasadama detailplaneeringu järjekordse avaliku väljapanekuga 2052 toetusallkirja kogukonna seisukohtadele.

Telliskivi Selts saatis samuti Tallinna linnaplaneerimise ametile ametlikud vastuväited senise planeeringumenetluse kohta, kus leidub seltsi hinnangul tervelt 15 seaduserikkumist ja hulgaliselt vastuolusid planeeringudokumentides. Selts ei soovi arengut takistada, kuid peab vajalikuks planeeringuala olemasolevate väärtuste arvestamist ning avatud planeerimisprotsessi.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa on aga öelnud, et Kalamaja kultuurikilomeetrile planeeritav autotee vajalik tervele piirkonnale. Lisaks lubas abilinnapea, et autotee kõrvale rajatakse ka kergliiklustee.