Harjo sõnul ei pea ühistranspordikasutajad ühiskaardi valideerimisega kogutavate andmete turvalisuse pärast muretsema, teatas Raepress.

„Andmeid kasutatakse üksnes ühistranspordiliinide kasutatavusest monitoorimiseks ja vajadusel sellest johtuvalt sõidugraafikute korrigeerimiseks,“ ütles Harjo.

„Usume, et meie koostööpartner, e-piletisüsteemi operaator Ühendatud Piletite AS on üles ehitanud turvalise süsteemi. Ühiskaardi-süsteemiga kogutavate isikuandmete ebasihipärase kasutamise hirm on põhjendamatu – ühistranspordikasutajate isikuandmeid ühistranspordi korraldamiseks tarvis ei ole ning valideerimisega kogutavate andmete kasutamine ükskõik mis muul eesmärgil on välistatud.“

Andmekaitseinspektsioon (AKI) teatas, et algatas Tallinna ühiskaardi andmekogu turvalisuse väljaselgitamiseks järelevalvemenetluse.

Transpordiamet on inspektsioonile kinnitanud, et reisijate andmeid on tarvis vaid statistiliseks vajaduseks ja neid ei pea säilitama isikustatud kujul. Järelevalvemenetlus Tallinna ühiskaardi kasutamist ei tõkesta, seega kehtib edasi nõue iga sõit ühiskaardiga valideerida. Tallinna ühistranspordis on isikustatud ühiskaarti kasutanud üle 200 000 inimese.