Siiski on impeeriumi taganutjaid peaaegu 10 protsenti vähem kui kümme aastat tagasi, vahendab Russia Today ülevenemaalise avaliku arvamuse uurimise keskuse (VCIOM) uuringu tulemusi.

Kolmandik venelastest siiski ei leina 21 aastat tagasi kokku varisenud Nõukogude Liitu.

Arvamusküsitlusest selgub, et Nõukogude Liidu lagunemisest kahetsevad enamjaolt 45-aastased, madala haridustasemega, mitte-internetikasutajatest Venemaa suuremate linnade elanikud.

Üle 50 protsendi vastanutest arvab, et NSVL lagunemist oleks saanud ära hoida, 35 protsenti aga arvab, et see oli vältimatu.

Nõukogude Liidu lagunemises näeb poliitikute süüd 45 protsenti venelastest.