Neljanda eestikeelse riigikaitse õpiku  esitlusel kõnelevad kaitseminister Urmas Reinsalu, kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras, riigikaitse õpetajad ja õpiku autorid.

Võrreldes varem ilmunutega on uus õpik laiema haardega, pöörates tähelepanu ka mittesõjalisele riigikaitsele. Kuna riigikaitse on seotud mitme elualaga, siis on ka riigikaitseõpetus mitmekülgne õppeaine, kus käsitletakse erinevate valdkondadega seotud teemasid julgeolekupoliitikast esmaabi ja looduses matkamiseni välja.

Kaitseministeerium jagab riigikaitse õpikuid koolidele tasuta. Riigikaitse õpik on huvilistele kättesaadav kaitseministeeriumi kodulehel.