Tallinna linn esitas Tallinna halduskohtule kaebuse, kuna valitsus jättis 28. juunil rahuldamata Tallinna linna taotluse Mustpeade maja kui olulise kultuuriobjekti tagastamata jätmiseks.

Linn on seisukohal, et korraldus on õigusvastane, kuna valitsus soovib vara tagastada Mustpeade vennaskonnale, kes pole vara tagastamise avaldust mitte kunagi esitanud.

Vara tagastamise avalduse esitas Raepressi teatel Bruderschaft der Schwarzenhäupter aus Reval e.V, kes samuti ei ole õigustatud vara tagasi saama, sest põhikirjalise tegevuse katkemise tõttu ei saa ta olla vara endise omaniku õigusjärglaseks.