Attendo tütarettevõtte Terveyden Tuottajat tehtud arvutused sai oma valdusse ajaleht Helsingin Sanomat.

Attendo õhutab arste Terveyden Tuottajate osanikuks hakkama. Osanikke oli eelmise aasta lõpul 402. Arstid müüvad oma teenuseid tervisekeskustele ja avalikule sektorile.

Terveyden Tuottajate käive oli eelmisel aastal 48,4 miljonit eurot. Käive on järsult kasvanud, sest 2010. aastal oli see vaid 14,3 miljonit eurot.

Ettevõtte esindaja arstile saadetud e-kirjas nimetatakse osalust Terveyden Tuottajates heaks võimaluseks „mitmekordistada oma varasid“. Reklaamis kirjeldatud maksuplaneerimine on täiesti seaduslik.

Attendo ei ole ainus tervishoiuala ettevõte, mis meelitab arste oma osanikuks ja annab neile maksuplaneerimisalast nõu. Attendo tegevus läheb aga kõige kaugemale.

„Esimest korda on ärielu tegutsemismallid ja ametisoodustused tehtud nii suures ulatuses arstidele kättesaadavaks,“ öeldakse Attendo reklaamis.

Ametisoodustustena mainitakse muu hulgas auto- ja eluasemesoodustust ning kindlate tingimustega eluasemelaene ja „ülisoodsaid paindlikke laenusid“.

Helsingin Sanomate valduses olevas arvutuses näitasid Terveyden Tuottajat, kui palju võib arst aastas teenida, kui ta võtab oma palka välja tavapäraselt rahas või alternatiivselt nii rahas kui ka dividendides. Arvutus saadeti arstile, keda Terveyden Tuottajat oma osanikuks meelitasid.

Rahas saab arst arvutuse järgi netosissetuleku 55 000 eurot aastas ja maksumäär on 55 protsenti. Kui sissetulek võetakse osaliselt välja dividendidena, tõuseb netosissetulek üle 80 000 euro. Maksuprotsent langeb 33-le.

Tulumaksu ja töötaja pensionikindlustusmaksu määr varieerub arvutuses 18 000-st kuni enam kui 40 000 euroni. Riigi saadavate maksutulude määr väheneb osanikumudeli puhul enam kui 20 000 euro võrra ühe arsti kohta.

Ettevõte annab arstidele ka nõu asutada oma holding- ehk haldusettevõte, mis on tingimuseks Terveyden Tuottajate osanikuks saamisele. Haldusettevõte võib jagada maksuvabalt dividende üheksa protsenti ettevõtte netovaradest kuni 60 000 euroni.

Attendo tegevjuhi Pertti Karjalaineni sõnul asutati Terveyden Tuottajat konkurendiks teistele arstiteenuseid vahendavatele ettevõtetele, nagu PlusTerveys ja Mediverkko. Nende mudel on samalaadne – arstid on ettevõtte osanikud.

Terveyden Tuottajat lubab, et osanikumudeli abil võib kolme aastaga säästa maksude pealt 100 000 eurot.