Vastavalt Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Haiglate liidu kokkuleppele jätkuvad streigi ajal eriarstide vastuvõtud onkoloogia- ja hematoloogiapolikliinikus (keemia- ja kiiritusraviarstid, hematoloogid). Vastuvõtud toimuvad vastavalt polikliiniku töögraafikule. 

Streigi perioodil jätkavad tööd ka silmaarstid.

Streigi ajal töötavad Harjumaa kiirabibrigaadid ja erakorralise meditsiini osakond (EMO). Vältimatut arstiabi osutatakse kõigile patsientidele, kes seda vajavad.

Siinkohal juhivad EMO arstid tähelepanu, et EMOsse pole mõtet pöörduda patsientidel, kelle vastuvõtt polikliinikus ära jääb. EMO ei asenda ega kiirenda eriarsti vastuvõtule jõudmist ning retsepte saab pikendada perearsti juures.

Haigla ja erialapolikliinikute registratuurides ning kõnekeskuses lõpetatakse patsientide registreerimine alates 1. oktoobrist 2012 ambulatoorsetele vastuvõttudele või uuringutele nende spetsialistide juurde, kes streigivad.

Streigi korral toimuvad eriarstide vastuvõttudel järgmised muudatused:

Streigi ajal jätkuvad vastuvõtud anestesioloogiakliiniku polikliiniku valuravikabinetis ning toimuvad ka anestesioloogi operatsiooni-eelsed konsultatsioonid.

Streigi ajal ei toimu vastuvõtte kirurgiakliiniku polikliinikutes: kardio- ja rindkerekirurgia polikliinikus, naistehaiguste polikliinikus, ortopeediapolikliinikus, neurokirurgia polikliinikus, üld- ja onkokirurgia polikliinikus, üld- ja onkouroloogia polikliinikus, samuti ei toimu näo-lõualuukirurgide, pea-kaelakirurgide ning nina-, kõrva- ja kurguarstide vastuvõtud. Patsiente nõustab bariaatriaõde.

Sisehaiguste kliiniku erinevates polikliinikutes on töö korraldatud järgmiselt. Streigi perioodil ei toimu ambulatoorsed vastuvõtud pulmonoloogiapolikliinikus, kutsehaiguste- ja töötervishoiupolikliinikus, nefroloogiapolikliinikus, kardioloogiapolikliinikus ning ambulatoorseid vastuvõtte ei tee taastusraviarstid, endokrinoloogid ja sisearstid. Naha- ja suguhaiguste keskuse polikliinikus ei toimu ambulatoorseid vastuvõtte 1. oktoobril.

Erandiks on juba alustatud raviga jätkamine ehk streigi perioodil jätkatakse pulmonoloogiapolikliinikus astma bioloogilise raviga ja reumatoloogid jätkavad bioloogilist ravi saavate haigete vastuvõttu. Nefroloogiapolikliinikus jätkub siirdatud neeruga haigete ambulatoorne vastuvõtt ning tuberkuloosipolikliinik jätkab laste vastuvõttu.

Õdede iseseisvad vastuvõtud toimuvad ventilaatorravi haigetele ja tööd jätkab hapnikraviõde. Taastusraviõed jätkavad alustatud ravikuuridega. Tromboosikabinetis toimub õe vastuvõtt.

Vastavalt kokkuleppele jätkavad psühhiaatriakliiniku polikliinikus patsientide vastuvõttu laste- ja noorukite psühhiaatrid ja psühholoogid, samuti toimuvad psühhiaatriaõdede vastuvõtud. Streigi perioodil töötab psühhiaatriapolikliinikus kella 9.00-17.00 tavapärase ühe valvearsti asemel kolm valvearsti.

Radioloogilisi- ja laboriuuringud tehakse onkoloogilistele, erakorralistele ja statsionaarsetele haigetele. Teiste patsientidega võetakse ühendust uue aja kokku leppimiseks. Verekeskus töötab tavapärase graafiku alusel.

Ülevaade arstidest, kes jätkavad patsientide vastuvõttudega, selgub vastuvõtule eelneva tööpäeva keskpäevaks. Patsientidega, kes on registreerunud eriarsti vastuvõtule, kuid see jääb streigi tõttu ära, helistatakse arsti vastuvõtule eelneval tööpäeval ja pakutakse uut aega esimesele vabale ajale. Patsientidega võetakse ühendust kontakttelefoni olemasolul.

Streigi esimesel nädalal jätkub raviteenuse osutamine haigla kõigis statsionaarsetes osakondades ning päevaravi osakondades. Toimuvad plaanilised operatsioonid ja raviprotseduurid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid