Eesti kunstiakadeemia rektor Signe Kivi, Tallinna tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik, Eesti muusika ja teatriakadeemia rektor Peep Lassmann ning Tallinna ülikooli rektor Tiit Land usuvad, et Tallinna Filharmoonia senise tegevuse jätkumise tagab see, kui Mustpeade maja jääb Tallinna linnale.

Toatusavalduse terviktekst:
"Meie, Tallinnas asuva nelja avaõigusliku kõrgkooli rektorid, oleme jälginud rahuoluga viimase aasta jooksul toimunud sisulisi ning heaperemehelikke muudatusi, mis on toimunud Mustpeade Majas alates maja Tallinna filharmoonia haldusse minekust.

Eri Klasi poolt juhitud Tallinna Filharmoonia aastatepikkune kultuurikorralduslik kogemus, mille tippudeks on Birgitta festival, arvukad kontserdisarjad ning aktiivne kontserttegevus erinevates žanrites, ei jäta kahtlust selle tegevuse professionaalsuses ning avalikkusele suunatuses.

Tähtis on, et ka aastaid ilma koduta olnud Tallinna Kammerorkester on saanud endale Mustpeade majas kodusaali.

Mustpeade majast on kujunenud eesti rahvusliku kõrgkultuuri oluline keskus. Nii seda kui ka avalikku huvi silmas pidades, ei saa me kuidagi heaks kiita Vabariigi valitsuse otsust tagastada Mustpeade maja selle õigustatud subjektile, Mustpeade vennaskonnale.

Austades küll selle organisatsiooni sajanditepikkusi klubilise tegevuse traditsioone, puudub meil ometi kindlustunne, et pärast tagastamist saaks seal jätkuda Tallinna Filharmoonia põhitegevus. Vennaskond, kelle seotus eesti kultuuriga on efemeerne ning kelle Eesti-poolne esindatus ei jäta veenvat muljet, pole siiani avalikult esitanud Mustpeade majaga seotud kavu, juhul kui see peaks neile tagastatama.

Aga just Tallinna Filharmoonia senise tegevuse jätkumise tagamine annab selge argumendi maja Tallinna linnale jätmiseks.

Meil ei ole veel teada, millise otsuse langetab kohus, kuid me tahame, et võitjaks jääks terve mõistus ja eesti kultuur. Seetõttu avaldamegi oma täit toetust Tallinna filharmooniale ja Kultuuriväärtuste ametile, kes algatasid toetusallkirjade kogumise Mustpeade maja jätmiseks Eesti Vabariigi pealinnale."