Laine Põllu toimetamisel ja Mäetaguse vallavalitsuse toetusel sai juubeliks valmis Tarakuse küla ajalugu kajastav raamat. Selles pajatavad endised talulapsed, tavalised lihtsad inimesed, Tarakuse küla teine ja kolmas põlvkond, oma erinevaid mälestuskilde külaelust läbi keeruliste aegade. Raamat sisaldab põnevat pildimaterjali ja Ailen Soe laulusõnu.

Tarakuse esimesed asukad, 12 peret, alustasid 105 aastat tagasi Türsamäe karjamõisa rentnikena. Tõhusa ühistegevusega töötati vaid kahe aastaga koht nii hästi üles, et maad jaotati, mõõdeti umbes 40-hektarilisteks kruntideks ja osteti mõisalt ära. Maatükid jagati loosiga. 1910. aastaks olid talud valmis ja iga pere haris oma põlde.

Pea igast talust oli tulnud järeltulijaid ühisele koosviibimisele ja ekskursioonile oma noorusmaale. Ühiselt tehti austusvisiit küla vanima elaniku Õie Sarapuu õuele.

Pagari seltsimajas ootas ekskursante maitsev supp. Raamatu "Mälestusi Tarakuse külast" esitluse ja äratundmisrõõmu sekka pakkus hingele suurt naudingut Eesti Mandoliinide Orkestri kontsert.

Olavi Kõrre eestvedamisel tegutsev mandoliinimängimise traditsioone au sees hoidev orkester sobis oma repertuaaris olevate üldtuntud laulude mahedate ja üllatavate töötlustega ideaalselt juubeli veidi hardasse õhustikku. Eks üks Tarakuse küla "poiss" - Arvo Laud, kes selles orkestris kaasa lööb, nad kohale meelitas.

Rõõmuga tõdeti, et Tarakuse küla elab ja on olemas. On inimesi, kes korraldasid meeldejääva juubelisündmuse ja neid, kes rõõmsasti sinna kohale tulid. Tarakuse külasse on oma kodu rajama ja elama asunud noori inimesi, kes hindavad sealseid heanaaberlikke suhteid ja kena mitmekesist maastikku.