Elva väikelastekodu direktor Kai Räisa hoiatas inimesi asutusega kooskõlastamata heategevusliku rahakogumiskampaania eest, mida e-ja tavaposti vahendeid kasutades viis läbi MTÜ Headus ja Valgus.

"Toetuspalve saanud inimesed olid rahulolematud ja segaduses, sest ei saanud oma küsimustele MTÜ Headus ja Valgus poolt vastuseid," ütles Räisa.

Ebausaldusväärsust tekitas tema sõnul ka asjaolu, et toetuspalves puudusid igasugused kontaktandmed. Ka Elva väikelastekodu ei saanud oma e-kirjadele MTÜlt vastust ja kampaania laienedes oli murelikke otse lastekodu poole pöördujaid erinevatest Eesti piirkondadest väga palju.

MTÜ andis 528 eurot suvelaeegri toetuseks

"Nüüdseks on olukord selline, et täna kandis MTÜ Headus ja Valgus Elva väikelastekodu laste suvelaagrite toetuseks 528 eurot," ütles Räisa. "Summa sisaldab meenete müügist ja rahalistest annetustest kogunenud summasid."

Otseselt rahaülekande tegi MTÜ Headus ja Valgus esindaja sõnul 98 inimest. Lastekodule ei ole teada, kui suur oli eraldi rahaliste annetuste osakaal märgitud summast ega annetajate nimed.

Räisale ei ole teada ka need õnnelikud annetajad, kes loosi tahtel kampaania käigus lubatud Rootsi kruiisi võitsid, ilmselt kontakteerub nendega MTÜ Headus ja Valgus ise.

"Koostöö MTÜ Headus ja Valgus ning lastekodu vahel on sellega lõppenud," kinnitas Räisa.

Räisa vabandas Elva väikelastekodu nimel kõigi annetajate ja MTÜ Headus ja Valgus töötajate ees, kui esmaspäeval meediasse jõudnud hoiatus tekitas neile stressi ja ärevust ning tänas samas kõiki, kes leidsid võimaluse toeks ja abiks olla.

"Samas tõdeme, et uuesti samas olukorras olles, kus annetuste koguja ei ole oma tegevust lastekoduga kooskõlastanud, kirjadele ei vasta ja põhjustab annetajate hulgas ärevust, on meie kohus inimesi tähelepanelikkusele üles kutsuda ja oma nime kaitsta," lisas Räisa.

"Inimeste soovi head teha peab tunnustama ja toetama, kuid asjaajamine peab olema korrektne ja rahadega toimetamine selge ja läbipaistev."

Edaspidi fikseeritakse Elva väikelastekodus rahalist abi puudutavad toetuskampaaniad kindlasti kirjalike koostöökokkulepetega, et sarnaseid olukordi vältida, lubas Räisa.