Prokurör Heili Sepp ütles ajakirjanikele, et Meikariga aeti pikalt ja sisukalt juttu. "Ei ole alust eeldada, et ta valetas. Aga jällegi ma ütlen, et see, mis ta rääkis, kas mingi asi on fakt või arvamus, seda menetluse käigus uurime."

Sepp kutsus ka üles inimesi, kes veel omavad infot väidetavate annetuste varjamise kohta, et nad võiks sellest teada anda. Sepp lubas, et nad ei pea kartma kriminaalvastutusele võtmist.

"Inimesed, kel on analoogseid infokilde anda, nagu Silver Meikaril täna oli, võiks tulla prokuratuuri ütlusi andma," ütles Sepp. "Prokuratuur lubab, et neid ei võeta selle eest kriminaalvastutusele, et nad osalesid ka sellises skeemis. Kui nad panustavad avaliku huvi seisukohalt olulise kriminaalasja menetlusse, on võimalik ja antud juhul asjakohane neid kriminaalvastutusele mitte võtta," kinnitas Sepp.

Prokurör ütles ka ajakirjanikele, et üks ütlustest huviline inimene on talle juba helistanud ning et Silver Meikari ülekuulamine jätkub lähiajal.

Reformierakondlast Silver Meikarit kuulati täna riigiprokuratuuris seoses erakonna "musta" rahastamise skandaaliga üle ligi neli tundi. 

Riigiprokuratuur alustas eile kriminaalmenetlust kontrollimaks samal päeval Postimehes ilmunud reformierakondlase Silver Meikari väiteid, et Reformierakond on vastu võtnud teadmata allikatest pärinevat vara, mis on vormistatud erakonna liikmete annetustena.

Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi tunnustel, mis näeb ette vastutuse erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumise eest, teatas riigiprokuratuur.

Artikli autor endine riigikogu liige ja reformierakondlane Silver Meikar lubas enne ülekuulamist, et ütleb prokuratuurile vajadusel nende inimeste nimed, kes veel on erakonnas "musta" raha vahendanud.