Lennud toimusid Tallinna lennuinfopiirkonnas. Selle piirkonna hulka kuuluvad lisaks Eesti Vabariigi maa-ala, territoriaal- ja sisevete ning piiriveekogude Eestile kuuluvate osade kohal olevale õhuruumile osaliselt ka Läänemere ja Soome lahe neutraalvete kohal olev õhuruum, selgitas lennuameti lennuliiklusteeninduse- ja lennuväljade osakonna juhataja Kristjan Telve.

Need 29 lendu olid militaarlennud neutraalvete kohal selles õhuruumi osas, milles lennujuhtimis-, lennuinfo- ja häireteenindust osutavad Eesti lennuliiklusteenistused. Nimetatud lendudega ei ole rikutud Eesti riigipiiri ega sisenetud Eesti õhuruumi.

Kõigil tsiviillennukitel peale purilennukite peavad lennates olema sisse lülitatud transponderid, mis annavad lennujuhtimisradaritele infot lennuki asukohast. Ilma sisselülitatud transponderita lennud registreeritakse lennuametis.

Militaarlendudele ilma transponderita sõitmise keeld ei laiene. Operatiivse teabe jagamine nimetatud militaarlendude kohta toimub Telve sõnul tsiviil-militaarkoostöö raames õhuväe ja lennuliiklusteenistuste vahel.