"Vaja on leida pääsetee, kuidas säilitada meie riik ja rahvas, peatada üldine vaesumine, massiline väljaränne ja kõlbeline laostumine. Selle eest vastutavad parlamendierakonnad, kes iseseisva riigi heaperemeheliku valitsemise asemel on tegelenud oma võlgade silumisega, poliitiliste liitlaste jaoks soodsate ametikohtade loomisega, manduva ja kõlbeliselt hukutava euroliidu väärtuste propageerimisega. Puudub sisuline valik koalitsiooni ja opositsiooni vahel, võimu iseloomustab aineline ja moraalne laostumine, suuna puudus," märgitakse avalduses.

"Puudub erakond, kes esindaks eesti rahvast, meie rahvuslikke huve ja traditsioonilisi püsiväärtusi. Klassikalises poliitikas mõistetav rahvuslik-konservatiivne tiib on tühi. Riigikogus ja valitsuses on esindatud parem- ja vasakliberaalsed, samuti sotsialistlikud ideed, mille kohaselt kodanik on vaid statistiline ühik või maksumaksja, parimal juhul
teenuse tarbija. Ühiskond pole mitte kiivas paremale või vasakule, vaid ultraliberalismi.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond annab valijale, kes on tüdinud
sundvalikust Ansipi ja Savisaare, ida ja lääne, vasaku ja parema vahel, väljapääsu sellest võltsvalikust. Rahvuskonservatiividena näeme Eestit tervikuna, mõistame vajadust ühiskonna tasakaalustatud ja stabiilse arengu järgi, välistamata seejuures vajalikke uuendusi või eitades vajadust olla avatud maalimale. Eriti mõistame aga, et rahvast koos tema kultuuriga kannab edasi terve ja tugev perekond ning jõukuse ja heaolu aluseks on
kodumaine majandus.

Mõistame, et selle kõige saavutamine nõuab ränka tööd ja pühendumust, imelahenduste pakkujaid ei saa võtta tõsiselt. Kutsume kõiki eestimeelseid inimesi meiega liituma ja selles töös kaasa lööma.

Eesti taasiseseisvumist peeti hullumeelsuseks ja võimatuks
ettevõtmiseks...
Ka täna püüavad mõned jõud meid veenda kaasa minema ja leppima
paratamatute protsessidega üleilmastumisest tingitud väikerahvaste ja riikide kadumisega. Meie sellega ei lepi!"