Täna kogunevad streikivad õpetajad ja paljud nende toetajad miitingutele ja koosolekutele, mis toimuvad Tallinnas, Tartus, Viljandis, Valgas, Narvas jm. Õpetajate põhinõudmisteks on 20%-line töötasu alammäärade tõus, õppe- ja kasvatustöö tundide määrade vähendamine, üle 35 tunnise töönädala tehtava ületunnitöö tasustamine jt. Koolieelsetes lasteasutustes on samuti vaja tõsta õpetajate töötasu, määrata neile kindlaks üleriigilised töötasu alammäärad jm.

Lisaks Eesti paljude organisatsioonide, ühenduste ja töötajate liitude toetusele - neid on üle 30 - on meie õpetajate streigile tulnud toetusavaldused kõigist Põhjamaade õpetajate ametiühingute liitudest, Maailma ja Euroopa õpetajate organisatsioonidelt jm.

Järgmisel nädalal tehakse EHL poolt õpetajate streigist kokkuvõte ja arvestades streikinud õpetajate nõudmisi ja ettepanekuid tehakse vabariigi võimu- ja valitsemisorganitele ning kohalike omavalitsuste liitudele ettepanek alustada lähiajal uuesti läbirääkimisi õpetajate töötasude edasise tõstmise küsimustes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid