Kolme liidu hinnangul on vaja riiklikult seada hariduse prioriteediks, mis lisaks sõnadele ja erinevatele reformialgatustele peab väljendama ka rahastamises. Oluline on mõista, et kompromissi leidmine palga küsimuses on ainus võimalus loomaks edukat aluspinda õpetaja ameti ümberkujundamiseks ja õpetaja rolli suuremaks väärtustamiseks, teatas Õpilasesinduste liit.

EÕEL aseesimees Liina Hirv rõhutas: „Õpetajate poolt ülesnäidatud sihikindlus on ilmne viide sellele, et hetkeolukorraga ei saa leppida ning paremad võimalused tuleb leida.” Samuti tõi ta välja streigi laiahaardelisuse: ”Streigiga on liitunud juba nii mitmed teiste ametite esindajaskonnad - oleks aeg hakata kodanikuühendusi ja huvigruppe kuulda võtma.”

ENL juhatuse esimees Mailis Ostra lisas: "Õpetajaameti väärtustamine ei määra ainult tänaste õpetajate motivatsiooni, vaid aitab kaasa ka tulevaste üliõpilaste karjäärivalikule - kindlasti on Eestis noori, kes tahaks olla õpetajad, kuid hetkeolukord kõrghariduses ning haridustöötajate väärtustamises ei kutsu neid pedagoogiõpingutega alustama."

EÜL on varasemalt välja toonud, et ühe haridusvaldkonna rahastamine ei tohiks välistada teist. "Kergesti on tulemas poliitilisest aruteludes fakti ette seadmised, et kas saavad õpetajad oma palgatõusu või tudengid uue toetussüsteemi," tõdes EÜL juhatuse esimees Eimar Veldre mööndes et "õpetajate palk on saanud laiemaks küsimuseks kui vaid pedagoogide sissetulek."

Kolm katust peavad oluliseks väljendada solidaarsust ja tunnustada õpetajaid kodanikujulguses seista aktiivselt ja eeskujukalt oma õiguste ja huvide eest.

Õpilasi, tudengeid ja noori on oodata osalema õpetajate streigiga soetud üritustel sealhulgas 07.märtsil Tallinnas Vabaduse väljakul toimuval miitingul.