"Tegelesime üsna pikalt Saku Originaali reklaamidega, mille peaosas esines tuntud näitleja Jan Uuspõld," kirjutab alkoholireklaamivalve oma blogis ning tuletab meelde reklaamiseaduse sätet, mis ütleb: “Alkoholi reklaamis ei tohi matkida ega kasutada üldtuntud näitlejat, sportlast, muusikut, meelelahutustegelast või teisi üldtuntud isikuid, samuti nende pilti, häält, kujutist või viiteid nendele isikutele. Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju.”

Meie kaebuse peale uuris tarbijakaitseamet Sakult, keda Jan Uuspõld nendes reklaamides esitab ja selguski, et tegemist ei ole Jan Uuspõllu endaga, vaid ta kehastab “toredat noormeest”. Veidi hiljem ilmus meediasse siiski teade, et TKA ei jäänud selle selgitusega vist rahule ja asja arutati edasi.

Nüüd on aga Saku Originaali kaanepoisiks uus tuntud näitleja: Ott Sepp.

Kas midagi on muutunud? Ott Sepp on kindlasti väga tuntud näitleja, ka igale teatrit mittekülastavale kodanikule. Kas on võimalik, et ka tema mängib toreda noormehe osa? Saku meelest arvatavasti kindlasti. Kuid kuidas see ikkagi paistab tavalisele vaatajale? Ott Sepp reklaamib õlut, eksole?!

Omaette teema on ka selles reklaamis sisalduv info rahalise auhinna kohta. Teadaolevalt keelab reklaamiseadus alkoholi ostmisega seonduvalt auhindade jagamise, niisiis on läinud alkoholitootjad igasuguste mängude teed, mis justkui otseselt nende toodete ostmisega ju seotud ei ole. Piirang seati selleks, et auhinna meelitusega ei asuks inimesed alkoholi ostma. Kuid kui väita, et sellised tarbijamängud kaudselt (ja siiski üsnagi otseselt) ei täida sedasama rolli, siis mis see peaks olema? Saku Õlletehas tegeleb lihtsalt inimeste vaba aja sisustamisega ja heategevuslikul motiivil jagab välja 10 000 eurot? Saku Õlletehas on äriline ettevõtmine, kes oma toote reklaami kontekstis teatab veel lisaks, et kuskil kodulehel on võimalik mingi tegevuse kaudu saada 10 000 eurot. Selge JOKK olukord, kus täht-tähelist seadust ei rikuta, kuid seaduse mõte on siiski selgelt jalge alla tallatud.

Esitasime tarbijakaitseametile kaebuse tuntud näitleja kasutamise kohta alkoholireklaamis 26. veebruaril.