Koostoime sünergia ning suurem majanduslik võimekus, mis võimaldab paindlikkust tegevuste planeerimisel, samuti uued väljakutsed ja laiemad arenguvõimalused töötajatele (liikumine asutuste vahel, uued tööülesanded jmt) – need on võimalikud plussid, mis ühinemisega kaasneksid," kirjutab Lang linnapeale.

Haapsalu linnal võiks ja peaks olema õigus kaasa rääkida Läänemaa muuseumi juhtimisel ja arendamisel. Läänemaa muuseum endises raekojas, Iloni Imedemaa ja sidemuuseum asuvad ju Haapsalu linna territooriumil, neist kaks esimest on juba praegu linna jaoks mainekujunduslikult tugeva märgilise tähendusega. Läänemaa muuseum oma kohalolu ja tegevusega toetab kõigiti linnas toimivat väikeettevõtlust ning turismielu, seisab Langi ettepanekus.

Lang teeb ettepaneku ühendada riigile kuuluv Läänemaa muuseum (koos kõigi filiaalidega) ning linnale kuuluvad Haapsalu piiskopilinnus ja Eesti raudteemuuseum üheks tervikuks ning luua nende baasil sihtasutus.

Läänemaa muuseumi muuseumikogu omanikuks jääks endiselt riik ning see on võimalik anda sihtasutusele lepingu alusel tasuta kasutamiseks.

Kultuuriministeerium on valmis tagama sihtasutusele iga-aastase tegevustoetuse Läänemaa muuseumi 2011. aasta riigieelarvelise toetuse mahus (181 858 eurot) seni, kuni sihtasutus vastutab riigile kuuluvate museaalide, s.h Ilon Wiklandi poolt riigile kingitud kunstiteoste eest.

Seisukohta muuseumide ühendamise küsimuses palub ministeerium veel käesoleva aasta jooksul. "Vajadusel oleme valmis osalema linnavolikogu ja volikogu komisjonide koosolekutel, et ettepanekut selgitada ning vastata küsimustele," kirjutas Lang.

Positiivse vastuse korral moodustab kultuuriministeerium ühise sihtasutuse moodustamise ettevalmistamiseks töörühma.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid