Keskkonnaameti kiirgusosakonna kutsel Eestit külastanud ekspertide rühm hindas kõrgelt osalejate laiapõhjalisi teadmisi ning koostöövalmidust riikliku süsteemi täiustamisel, teatas keskkonnaamet.

Aatomiagentuur esitas ettepaneku täiendada hädaolukordade lahendamise materjale, võttes senisest enam arvesse naaberriikides asuvatest tuumajaamadest tulenevaid ohte. Samuti peeti oluliseks pöörata senisest enam tähelepanu riiklike ettevalmistuste ühtlustamisele rahvusvaheliste standarditega, et hõlbustada võimalikku rahvusvahelist koostööd.

Ekspertmissiooni tulemusena valmib oktoobri lõpus Eesti kohta põhjalik raport, milles antakse ülevaade erinevate asutuste rollidest ja pädevusest hädaolukordade lahendamisel ning esitatakse ettepanekuid ja soovitusi olukorra parendamiseks.

Aatomiagentuuri 10-päevane visiit toimus septembri lõpul ja oktoobri algul.

Tegemist on aatomiagentuuri poolt pakutava abiga, mille eesmärgiks on aidata oma liikmesriike kiirgushädaolukordade lahendamist puudutavate siseriiklike regulatsioonide täiustamisel.