Kulu arvestamisel on lähtutud sellest, et järgmisel aastal vajab ravimeid keskmiselt 2014 inimest ning ravimi kulu on ligikaudu 3835 eurot patsiendi kohta aastas.

Eelarve seletuskirjas seisab, et HIV/aidsi ravimite ostuks on planeeritud 9 241 320 eurot. Ravimite hankimise aluseks on riiklik HIV/aidsi ennetamise strateegia 2006–2015.

Antiretroviiruse raviks soetatakse kokku 22 erineva toimeaine baasil ravimeid tagamaks erinevatele sihtrühmadele vajalikud ravimid eesmärgiga vähendada epideemia levikut, suurendada patsientide toimetulekut ning hoida kokku teisi tervishoiukulutusi.

Ennetuseks kulub üle kahe miljoni

Tervise Arengu Instituudi eelarves kajastatud sihtotstarbelise eraldisena on aastateks 2006-2015 riiklikuks ennetusstrateegiaks kavandatud 1 863 095 eurot.

Haridus- ja teadusministeeriumi eelarves on kooskõlas HIV/aidsi ennetamise riikliku strateegiaga 2012. aastal kavandatud tegevuste rahastamiseks 76 502 eurot, mis on 2011. aasta tasemel.

Seda raha kasutatakse eeskätt noorte seksuaal-tervisealase teadlikkuse tõstmise teemaliste koolituste korraldamiseks. Peamiselt toetatakse noortelt noortele meetodil põhinevaid koolitusi.

Terviseameti andmetel on tänavu 30. septembri seisuga Eestis diagnoositud 279 HIV-nakatunud isikut, sealhulgas kinnipeetavaid 40.

Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 7971 inimesel, sealhulgas aids 344 inimesel.