Mõlema organisatsiooni juhatused leidsid, et põhimõttelisi erimeelsusi organisatsioonide vahel ei ole, vahendab BNS. “Mõlemad soovivad teostada väärtuspõhist poliitikat ning muuta Eesti tõeliselt elamisväärseks demokraatlikuks riigiks, kus valitseb mitte üksikute võimuparteide, vaid rahva tahe. Tulevane koostöö toetub sarnasele maailmavaatele, vastastikkusele usaldusele ja austusele,” märgivad ühenduste juhid Margo Miljand ja Aivar Koitla ühises pöördumises.

Rahvaliidu ja Eesti Rahvusliku Liikumise esindajad tõdesid, et olemasolevad parlamendiparteid on valijast võõrandunud, omavahel kartelli moodustanud ega esinda rahvuslikke huve Eestis. “Tänane majanduslik ja poliitiline olukord on senise Eesti rahva tahet eirava valitsemisviisi tulemus. Tarvis on uut, värsket, jõulist rahvuslikku ja alalhoidlikku väärtuspõhist poliitilist jõudu, kes oleks valmis seisma eestluse aadete eest,” märgitakse ühispöördumises.

Parteide esindajad otsustasid moodustada ühise töörühma, et ühiste väärtuste põhjal koondada jõud Eesti demokraatliku tuleviku, rahva heaolu ja turvalisuse kindlustamiseks.