Pangajuhi ametiga võrreldes on Eenmaa sissetulek vähenenud ligi kaheksa korda.

Aasta jooksul pärast vanglast vabanemist peab naine käima kord kuus ennast kriminaalhooldaja juures näitamas.

Ehkki Eenmaa sissetulekud on oluliselt vähenenud, ei kurda ta selle üle, et peab vähemaga läbi ajama ja auto asemel ühiskondlikku transporti kasutama. “Saan tänavalapsi, kuriteo ohvreid ja vanglast vabanenuid abistades tegeleda just sellega, mis mind praegu kõige enam huvitab ja see on kõige tähtsam,” räägib ta.

Viimase ettevõtmisena käis Eenmaa koos oma praeguste kolleegidega vangide lastele pakke jagamas mitmel pool Eestis.

Tema ettevõtmisel asutati ka Sotsiaalse Rehabiliteerimise Sihtasutus SORES, mis kogub raha tänavalaste, kuriteoohvrite ja vanglast vabanenute abistamiseks.

Küsimusele, kas tal tuntud inimesena on kergem seda tööd teha, vastas Eenmaa: “Jah, mind vähemalt võetakse vastu ja kuulatakse ära.”