Žirinovski esines oma ettepanekuga esmaspäeval Moskvas alanud VII ülemaailmsel vene rahva kogul.

Seejuures leidis liberite pealik, et venelasteks tuleks pidada mitte neid, kes on päritolult venelased või omavad vastavat tõendit, vaid neid, kes “armastavad Venemaad, austavad vene keelt ja kultuuri”.

Žirinovski sõnavõtt tekitas saalis suurt elevust, mitmel korral katkestas kõnet maruline aplaus, kuid lõpupoole oli kuulda publiku kasvavat vastuseisu Žirinovski seisukohale ning hüüdeid “Juudas!”

Kommunistliku Partei juht Gennadi Zjuganov kurtis omapoolses sõnavõtus, et venelasi, kes olevat “kangelaste ja vägilaste rahvas” püütakse muuta “tarbijate ja ärikate rahvaks”.

Esikommunist avaldas nördimust selle üle, et juba seitsmendat korda toimuval vene rahva suurkogul pole kordagi näha olnud ühtegi valitsusliiget. “Mul on jäänud mulje, et seal pole ühtegi vene inimest,” täheldas Zjuganov.

Praeguse valitsuse tööd halvustades väitis kompartei juht, et “ükski riik maailmas pole läbi viinud üheksat reformi korraga” ning toonitas, et “ei saa elada majas, kus remonditakse korraga kõiki tube”.

Tuntud kunstnik Ilja Glazunov tegi omakorda ettepaneku moodustada rahvusvaheline venelaste kaitseliiga analoogselt sellele, mille on asutanud “meie juudi vennad”. Seda ideed tervitas saal, kuhu oli kogunenud üle 1200 inimese, tormilise aplausiga.