Reiljan kogus 830 hääletanud kongressi liikmelt 532 häält, tema vastaskandidaadi Ants Käärma poolt andis hääle 273 kongressil osalenud saadikut. Seitse valimissedelit kuulutati kehtetuks.

Villu Reiljan ütles BNS-ile, et laupäeval loodi kahtlemata Eesti suurim erakond, kuna Rahvaliitu kuulub praeguse seisuga 5340 liiget.

Rääkides Rahvaliidu perspektiividest, ütles Reiljan, et Rahvaliit on selgelt tsentris olev erakond. "Selge on see, et meie peame olema üks jõud, kes mõjutab poliitikat tasakaalu suunas," ütles Reiljan.

Tema sõnul ei ole Eesti ühiskond praegu tasakaalus surve tõttu inimestele või looduskeskkonnale, kuna mõlema käest võetakse rahamaailma jaoks lõivu.

"Kõige suurem saab olema organisatsiooniline töö, mis seisneb selles, et me avatud erakonnana tõmbame kaasa uusi motiveeitud inimesi ja uusi ideid," ütles Reiljan.

Rahvaliidu eesmärk on Reiljani sõnul kasvatada oma liikmeskond 10.000 liikmeni ning minna järgmistele valmistele taotlema riigikogus vähemalt 20 kohta.

"Oleme praegu suur, kuid mitte eriti tugev erakond, järgmistele valmistele tahame minna nii suure kui tugeva erakonnana," ütles Reiljan.

Reiljani sõnul on Rahvaliit koostöövalmis erakond. "Samas on meie arusaamised Eesti arengust on kaunis erinevad praeguse kolmikliidu omadest, kuid ma ei väida, et meil pole ühiseid kokkupuutepunkte Mõõdukate või Isamaaga," ütles Reiljan, kelle sõnul on Reformierkaond rohkem rahamaailma asju ajav erakond.

"Loomulikult on meil ühist ka Keskerakonnaga ja ka Koonderakonnas on palju korralikke ja toredaid inimesi," ütles Reiljan.

Tallinnas Sakala keskuses laupäeval toimuval Rahvaliidu ühiskongressil valiti Rahvaliidu auesimeheks Arnold Rüütel. Endise EME esimehe Arnold Rüütli kandidatuuri poolt hääletasid kõik kongressist osavõtnud, ütles Rahvaliidu pressiesindaja BNS-ile.

Peale juhi ja juhatuse valimise on kell 10 alanud kongressi päevakorras põhikirja ja programmi vastuvõtmine.

Opositsioonilise Rahvaliidu fraktsioon riigikogus on seitsmeliikmeline, Koonderakonna fraktsiooni koosseisu kuuluvad kaks maaliitlast ja kaks EPPE esindajat.

Kongressil osalevad 850 delegaati on valitud Eestimaa Rahvaliidu (endise nimega Eesti Maarahva Erakond - EME), Eesti Maaliidu ning Eesti Pensionäride ja Perede Erakonna (EPPE) ühistel maakonnakonverentsidel.