Ligi kümme aastat pärast 11. septembri rünnakuid USA-le on al-Qaida killustunud autonoomsete rühmituste võrgustikuks, kus bin Ladenil oli ennekõike inspireerija roll, vahendab BNS.

Terrorismitõrje spetsialistide hinnangul on tegemist pidevalt muutuva liikumisega, mida on praegu raskem tabada kui sajandivahetusel, kuna võrgustik on muutunud üha enam hajusaks - tegemist on paljurahvuselise ja regionaalselt hajusa aktivistide hübriidiga.

Kuigi võrgustik kujutab endast endiselt ohtu, on al-Qaida tuumikjuhtkond aastaid kestnud USA droonirünnakutest oluliselt nõrgenenud. Al-Qaida pole korraldanud läänes ühtki edukat rünnakut alates 2005. aasta Londoni pommiplahvatustest, milles hukkus 52 inimest.

Ideoloogiliselt on al-Qaidat kahjustanud ka araabiamaade ülestõusnud, mille taga on demokraatiat ja inimõigusi nõudvad tavainimesed.

Suurimat ohtu USA-le kujutab praegu al-Qaida Jeemeni haru ehk Araabia poolsaare al-Qaida (AQAP).

"Mis puutub terrorioperatsioonide juhtimisse, siis bin Laden pole selles juba mõnda aega otseselt osalenud," ütles endine kõrge USA luureametnik Paul Pillar. "Enamik operatsioone pole alguse saanud keskuses, vaid perifeerias - selle all pean ma silmas sääraseid rühmitusi nagu AQAP, aga ka väiksemaid grupeeringuid."

USA riikliku terroritõrje keskuse juht Michael Leiter tunnistas selle aasta algul kongressis esinedes, et Ühendriikidele kujutavad endast suurimat ohtu AQAP ja selle peajutlustaja, USA kodakondsusega Anwar al-Awlaki.