Õiguskantsler pöördus justiitsministeeriumi poole MTÜ Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing avalduse alusel algatatud menetluses, paludes lisaselgitusi seoses samasooliste isikute poolt välisriigis sõlmitud abielu tunnustamisega Eestis.

Justiitsministeeriumi hinnangul pole võimalik välisriigis samasooliste isikute vahel sõlmitud abielu tunnustada ja välisriigi õigust kohaldada, kui selle kohaldamine viiks tulemuseni, mis on ilmselgelt vastuolus Eesti õiguse oluliste põhimõtetega (avaliku korraga). Sellisel juhul kohaldatakse Eesti õigust.

Samasooliste abielu sõlmimise lubamise/keelamise küsimused on põhimõttelise tähendusega ning kuna Eestis on seadusandja teadlikult ja selgesõnaliselt sellise võimaluse välistanud, tuleb asuda seisukohale, et ka mujal sõlmitud selliste abielude tunnustamine on siinse avaliku korraga vastuolus, märkis Lang vastuses Tederile.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid