Eesti Caritas korraldab projekti “Eesti talu õpetab” alates 1997. aastast ning viie aasta jooksul on ühing korraldanud suvist keeleõpet taludes 540 lapsele Ida-Virumaalt, kirjutab Severnoje Poberez^je.

“1997. aastal saatsime eksperimendina eesti peredesse 14 poissi ja tüdrukut,” ütles Caritase Kohtla-Järve projektijuht Kenegunda Grebenjuk. “Veendusime, et sundimatus perekonnamiljöös toimib eesti keele õpe väga tõhusalt ja et lastel on asja vastu suur huvi ning järgmisel aastal saatsime taludesse juba 83 inimest.” 2000. aastal veetis suve eesti taludes 167 ida-virulast.

Saabuval suvel loodab Caritase Eesti juht Lagle Parek saata Saaremaa, Rapla- ja Viljandimaa taludesse umbes 150 last ning ettevalmistustöö on juba alanud. Suurema osa vajalikust rahast muretseb Caritas, kuid ka vanemad peavad maksma teatud osa rahast. Tasuta keeleõpet eesti taludes saab paarkümmend piirkonna lastekodulast.

Integratsiooni projektid vene keelt kõnelevatele lastele on Caritase Eesti osakonna üks peamisi tegevusvaldkondi ning nende rahastamiseks on küsitud ja saadud raha Integratsiooni Sihtasutuselt, sotsiaalministeeriumilt, Euroopa solidaarsusfondilt Caritas ja mujalt.