“Kui teatud ajal mitte-eestlaste huvi eesti keele õppimise vastu tõusis, siis nüüd on ta uuesti langemas,” ütles keeleinspektsiooni peainspektor Marge Mägi ajalehele Severnoje Poberežje.

Eksamid kesk- ja kõrgtasemele on Mägi sõnul nii keerulised ja venivad nii kaua, et paljudel ei õnnestu neid sooritada ka kolmandal korral ning huvi asja vastu raugeb.

Lisaks keeleoskusele testitakse eksamil nüüd ka inimeste nutikust. “Minu arvates ei pea kontrollima mitte nende IQd, vaid kõnekeele oskust ja erialase terminoloogia valdamist,” ütles Mägi, lisades, et algtaseme eksaminõuded ei ole õnneks nii kõrged.

Mägi rääkis, et kui eksamid poleks nii keerulised, oleks ka õppijaid rohkem, kuna huvi eesti ja ka teiste keelte vastu on suur.

“Ma ei oskagi öelda, kuidas saab äratada mitte-eestlaste huvi riigikeele vastu. Arvan, et need, kes tahtsid õppida on juba selgeks õppinud, kuid on olemas ka selliseid inimesi, kes ei õpi eesti keelt põhimõtteliselt. Nende huvitatust küll ei saa mõjutada,” rääkis Mägi.