Advokaadibüroo jõudis oma analüüsis järeldusele, et Eesti Rahvusringhäälingu seaduse järgi üldreeglina on igasugune reklaam, sh sponsorlus, Eesti Televisioonis keelatud. Seaduses ei ole kehtestatud piirangut sponsorteadete ajalise mahu kohta. Selle asemel on lähtutud põhimõttest, et sponsorteateid ei tohi Eesti Televisioonis üldse näidata ja kui näidatakse, siis peab see olema erandlik olukord.

Juristide hinnangu kohaselt ei ole seaduse järgi riigieelarvelise rahastamise vähenemine kindlasti erandlik olukord. Seetõttu on Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 13. aprilli 2010. a otsused käsitletavad reklaamiaja varjatud müügiga, mis ei ole kooskõlas erandliku olukorra põhimõttega.

Delfile on teada analüüsi tellinud ettevõte ning selle teostanud advokaadibüroo.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid