Valitsuse tööplaani kohaselt peab isikunimeseaduse eelnõu valmima juuni alguseks. Siseministeeriumi koduleheküljel internetis eelnõu tööversiooni veel üleval ei ole.

Samas kinnitab siseminister Ain Seppik (pildil) otsedemokraatiaportaalis Täna Otsustan Mina (TOM), et sealsamas tehtud ettepanekuga piirata lastele ebatavaliste nimede andmist on kavas arvestada.

Ettepaneku tegija juhib tähelepanu asjaolule, et kummaliste nimede peale tulnud vanematest on ajakirjanduse vahendusel ehk naljakas lugeda, kuid ära ei tohiks unustada ka lapsi, kellele nimi võib hakata hiljem probleeme tekitama.

Lapsele võib panna eesnime, mis esineb rahvastikuregistri avalikus osas, kus sisalduvad eesnimed, mida aastal 1995 kandis vähemalt viis isikut, pakkus TOM-is varjunime all esinenud isik välja.

Ta lisas, et perekonnaseisuameti juhataja võib lapsevanema motiveeritud taotluse alusel anda loa ka registris mitte esineva nime panekuks.

Loa andmisest ei tohi keelduda, kui soovitav nimi on lapse suguvõsas varem esinenud või on nimi selle rahvuse hulgas, millest on vähemalt üks lapsevanem, laialt levinud, sõnastas autor kolmanda põhitingimusena.