Süüdistuse kohaselt juhtis narkojoobes olnud Raap eelmise aasta 5. septembri õhtupoolikul sõiduautot Toyota Yaris Pärnu linna piiril suunaga Ikla poole ning kaldus vastassuunavööndisse ja sõitis otsa kahele jalgratturile – Elis Hoffile (1985) ja Ragnar Hoffile (1983), kes liikusid enda pärisuunavööndis sõidutee äärt tähistava pidevjoone läheduses, teatas Pärnu maakohtu pressiesindaja.

Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus Ragnar kohapeal ja Elis suri liiklusõnnetuses saadud vigastusse samal õhtul Pärnu haiglas. Sellega kvalifitseeriti Raabi tegu karistusseadustiku järgi mootorsõiduki juhi poolt tahtliku liiklusnõuete rikkumisena, millega on ettevaatamatusest põhjustatud kahe inimese surm ja mille eest võib karistuseks mõista vangistuse kolmest kuni kaheteistkümne aastani.

Käesoleva aasta mais alanud kohtuistungil tunnistas Raap oma süüd osaliselt. Tema kaitsja sõnul ei eita Raap, et rikkus liikluseeskirja nõudeid, kuid endal narkojoobe olemasolu õnnetuse toimumise ajal ei ole ta kunagi tunnistanud. Prokurör nõudis Raabile kuue aastast vangistust ning temalt mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmist kolmeks aastaks.

Kaitsja palus kaaluda teo ümberkvalifitseerimist karistusseadustiku paragrahvi järgi, mille erinevus süüdistuse aluseks olnud paragrahvist seisneb tahtluses liiklusnõudeid rikkuda ja karistuse määras.

Karistusmäär antud sätte puhul on üks kuni viis aastat vangistust. Hukkunute omaksed palusid lisaks Raabi süüdimõistmisele temalt välja mõista tsiviilhagid, mis peale varalise kahju nõuete sisaldasid ka kummagi kannatanu osas ühe miljoni krooni suurust moraalse kahju nõuet.

Kohus leidis, et liiklusnõuete rikkumine toimus ettevaatamatusest ja karistas teda viie aastase vangistusega. Lisakaristusena võttis kohus temalt kolmeks aastaks ära mootorsõiduki juhtimise õiguse, mis laieneb kogu karistuse kandmise ajale ja kolmele aastale peale vangistusest vabanemist. Temalt mõisteti välja menetluskulude ja asitõendi hoiukulude katteks üle 47 000 krooni ning kannatanute tsiviilhagide katteks kokku 22 350 krooni varalise kahju katteks ja kummagi kannatanu kasuks 200 000 krooni moraalse kahju eest. Tõkendina kohaldatud kautsjon tühistatakse karistuse kandmisele asumisest ja seejärel tagastatakse sissemakse teinud isikule.

Resolutiivosa kuulutamisel märkis kohus, et kvalifitseeris Raabi süüteo ümber kergemaliigiliseks, kuna leidis, et tema joove süüteo toimepanemise ajal ei ole nõuetekohaselt tuvastatud.

Otsuse vaidlustamise soovist tuleb menetlusosalistel kohtule teatada seitsme päeva jooksul alates homsest. Kui selline teade tuleb, teeb kohus motiveeritud kohtuotsuse 13. augustiks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid