NATO välisministrite sõnul on Venemaa NATO oluline partner, kellega püütakse teha vastastikusest huvist kantud praktilist koostööd, teatas välisministeeriumi pressitalitus.

NATO-Vene nõukogu (NRC) on koostööfoorum, kus ühist huvi pakkuvate teemade kõrval on eriarvamused loomulikuks osaks dialoogis.

Välisminister Urmas Paeti sõnul sõltuvad NATO suhted Venemaaga otseselt poliitilisest tahtest ja mõlema osapoole võetud kohustuste täitmisest. Ta lisas, et vastastikuse usalduse suurendamiseks on vaja aega ning edasi saab liikuda sammudega, mis põhinevad kokkulepetel ja ühisel nägemusel.

Paeti sõnul on valdkondi, kus kostöö NATO ja Venemaa vahel on juba kujunemas. „Terrorismi- ja narkokaubanduse vastane võitlus, transiit Venemaa kaudu Afganistani missiooni toetuseks ning piiraatlusevastane tegevus on võimalikud koostöökohad. Samas on jätkuvalt hulk põhimõttelisi teemasid, kus NATO ja Venemaa arusaamad erinevad oluliselt,” ütles Paet.

Välisministrid kinnitasid, et Euroopa julgeolekuarhitektuuri alases dialoogis saab aluseks olla vaid juba võetud kohustustuste täitmine, kaasa arvatud kriiside lahendamisel. “Olemasolev Euroopa julgeolekuarhitektuur täidab sellele seatud ülesanded ning täitmise tõhusus sõltub peamiselt sellest, kas ja kuidas riigid täidavad endile võetud rahvusvahelisi kohustusi,” rõhutas välisminister Paet.