Eesti Kongressi 20. sünnipäevaks pole Eestis suudetud lõpuni tõestada, kas ja kes olid organisatsiooni loomise juures N. Liidu repressiivorganist KGB.

"Teame ju, et KGBs tegeles terve osakond dissidentidega," lausus Kalndorf. "Kui arvestada, et igal operatiivtöötajal oli värbamisplaan nende isikute hulgast, siis arvatavasti oli Eesti Kongressi loomise juures arvestatav hulk KGB agente või informaatoreid," jäi ekspolitsenik siiski üldsõnaliseks.

Klandorf lisas, et osa agentidest ja informaatoritest oli spetsiaalse ülesandega kongressi juurde lähetatud.

"Osa oli lihtsalt sattunud sinna oma tegevuse tõttu. Kui arvestada, et Eestis oli umbes 10 000 KGB agenti, siis üsna suure tõenäosusega oli neid ka Rahvarinde hulgas," pakkus ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid