“Enne Rävala 14 kinnistu ostmist korraldas Kaitseministeerium hanke kinnistu turuväärtuse hindamiseks. Hankes osales kokku kuus pakkujat ning hanke võitnud AS BREC Kinnisvara hindas 2008. aasta juunis kinnistu turuväärtuseks 74,2 miljonit krooni,” teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Tema sõnul võeti hindamisel arvesse ka kinnistule selleks hetkeks kehtestatud uut detailplaneeringut, mis andis võimaluse rajada kinnistule nii täiendav ärihoone kui ka ehitada lisakorruseid olemasolevale hoonele, mis tõstis kinnistu turuväärtust tunduvalt.

“Seetõttu pole kaitseministeeriumil põhjust kahelda erapooletu kinnisvarahindaja pädevuses ega ka selles, et Tallinna südalinnas asuv suure arendusperspektiiviga kinnistu oleks 2008. aasta keskpaigas võinud oluliselt vähem maksta,” märkis ta.

Ministeeriumi kinnitusel ei ole neil olnud võimalik tutvuda  Rävala 14 kinnistul amortiseerunud ehitussoojakut rentinud AS Teeneks 2008. aasta septembris tellitud kinnistu väärtuse hinnanguga AS Rime Kinnisvaralt ja seetõttu ei oska nad ka kahe eksperthinnangul erinevusi kommenteerida.

Rävala puiestee 14 kinnistu on Kaitseministeeriumile vajalik selleks, et koondada ühte kohta kokku mõned praegu üle linna laiali asuvad allasutused — Maneeži tänaval asuv kaitseressursside amet ning Postimajas üüripindadel asuv kaitseväe värbamiskeskus. See võimaldaks ühendada ka ministeeriumi ja kaitseressursside ameti haldus- ja hoolduskulud ning annaks maksumaksjale iga-aastast rahalist kokkuhoidu. Kinnistu ostmine lahendab ka mõnede kaitseministeeriumi ruumikitsikuses vaevlevate osakondade ruumiprobleemi.

“Samas oli kinnistu omandamisel ka selge julgeolekuline aspekt, kuna vastasel korral oleks kaitseministeeriumi peahoonega vahetult piirnev kinnistu läinud kolmandate isikute kätte, kelle tegevuse üle puuduks meil ülevaade,” tõdes pressiesindaja lõpetuseks.