Riigi võimekuse teemal on korduvalt pöördutud märgukirjadega kõikvõimalike ametiasutuste poole.

2006. aastal tõime Taanist õppelaeva, mis väikese ümberkohandamise ja varustusega täiendamise järel kataks ka väga olulise osa merereostuse tõrjumise võimekusest. Kahjuks ei ole akadeemia ega teised ametkonnad suutnud kokku leppida, et see laev oleks üheaegselt kasutuses õppe- ja uurimislaevana ning valmis igal ajahetkel merereostuse piiramisel ja kogumisel osalema. See oleks reaalseim ja odavaim viis midagi ära teha.

Olematu pole ainult koostöö, vaid ka poliitikute ning riigiametite huvi antud aluse vastu. Antud hetkel seisab see kasutuseta ja ootab oma saatust (lammutamist?) Miinisadama kai ääres.