Selleks, et pikemas perspektiivis siseministri poolt tõstatatud probleemiga edukalt hakkama saada, Rahumägi hinnangul ainuüksi riiklikust venekeelsest infokandjast ei piisa. Vaja on eelkõige tõsta eestikeelse hariduse kättesaadavust venekeelse elanikkonna seas, seda eriti Narvas, teatas poliitik erakonna vahendusel.

"Me ei suuda infoväljal võidelda, kui me alusbaasi ehk eestikeelset haridust piisavalt ei toeta. Me ei saavuta edu, kui inimesed oma mentaliteedilt pole nõus eestikeelsesse kultuuriruumi astuma. Selleks ei piiisa ainuüksi ajalehest, on vaja eestikeelse hariduse kättesaadavust tõsta," ütles Rahumägi.

Rahumägi sõnul oleks riiklik venekeelne ajaleht vaid üks käik, selle ajalehe lugejad aga peavad olema ette valmistatud, et nad saaksid aru, mida ajalehes kirjutatuga tegelikult neile öelda tahetakse. "Et info edastamine oleks edukas, peavad lugejad olema osa eestikeelsest kultuuriruumist. Ainsana saab sinna tuleku kindlustada eestikeelne haridus," märkis Rahumägi.

"Ida-Virumaal ja eriti Narvas on piisavalt lapsevanemaid, kes on huvitatud oma lastele eestikeelse hariduse andmisest, et neil võimaldada paremini osaleda eestikeelse kõrghariduse saamisel. Ja nendele inimestele peaks Eesti riik looma kõik võimalused liituda eestikeelse kultuuriruumiga, mida saab vägagi efektiivselt teha eestikeelse hariduse parema kättesaadavuse läbi," toonitas Rahumägi.