Kaitseministeerium võttis täna Tšehhi firmalt Sans Souci vastu Vabadussõja võidusamba garantiitööd. Ekspertide soovitustele tuginedes ei aktsepteeri kaitseministeerium monumendi ristiosa mittekvaliteetset valguslahendust ning korraldab riigihanke uue partneri leidmiseks, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

„Peame tõdema, et ka pärast kahte ajapikendust on Tšehhi lepingupartnerite poolt teostatud garantiiremondi tulemus ebarahuldav. Monumendi unikaalne klaaslahendus ja muud ehitustööd vastavad algselt kavandatule, kuid ristiosa sisemine valgustus ei vasta meie ootustele,“ lausus kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Tänasega on Tšehhi firma Sans Souci teostanud monumendi garantiiremondi ja põhilises osas on võidusamba püstitamisel seatud eesmärgid saavutatud – Eesti Vabadussõja jäädvustamiseks on rajatud keskne monument, mida on oma silmaga vaatamas käinud kümned tuhanded inimesed.

Monumendi põhikonstruktsioonid on valminud kooskõlas algselt kavandatuga ning vastavad autorite ja tellija nägemusele. Paraku ei taganud Sans Souci lepinguga võetud kohustust rajada monumendile nõuetekohane elektri- ja valgustussüsteem ega suutnud tekkinud probleemidele leida lahendust ka garantiitööde käigus.

Kaitseministeeriumi ja samba autorite poolt täna koostatud aktis on välja toodud, et samba ristiosa taustavalgustus ei tööta lepingus ettenähtud korras ning ristiosa kontuurid põlevad ebaühtlaselt. Samuti asetsevad Sans Souci poolt garantiitööde käigus paigaldatud valgustuspaneelid silmnähtavalt ebaühtlaselt. Eeltoodust lähtuvalt korraldab kaitseministeerium riigihanke samba uue valgustuslahenduse teostamiseks teistelt pakkujatelt. Täiendavate tööde eesmärgiks on tagada monumendi lahendus autorite poolt algselt kavandatud kujul.

Lisahankega kaasnevad kulud kaetakse Sans Soucile seni tasumata summa arvelt. Täiendavalt nõuab kaitseministeerium Tšehhi firmalt sisse trahvi lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest. Trahvi suurus on 50 000 eurot (780 000 krooni). Tšehhid jäävad ilma ka viimasest 5,3 miljoni krooni suurusest osamaksest.

Kuni uue valguslahenduse valmimiseni rajab kaitseministeerium ajutise välispidise valgustuse, et tagada monumendi kohane esilepääsemine Tallinna peaväljakul.