Tabel on koostatud lootuses, et kui eelarve täita isiklike maksu-, tulu- ja kulueelistustega, siis peaks asjaosalistel ja kriitikutel olema selgem ülevaade, et tasakaalus eelarve on võrdlemisi kompromissirohke ülesanne.

Tabeli koostamise aluseks on 2010. aasta riigieelarve tulud (vastavalt rahandusministeeriumi suveprognoosile) ja kulud (vastavalt 2009 aasta kulutasemele ja kehtivatele seadustele). Ja nagu näete — kulusid on 9,9 miljardit tuludest rohkem…

Ülesandeks on tulud ja kulud tasakaalu viia, et saaksime 2011. aastal eurole üle minna. Selleks on sul on võimalik kasvatada tulusid, muutes “ETTEPANEKU” tulbas maksumäärasid, ministeeriumide tulusid nii terve ministeeriumi kui mõne kuluvaldkonna lõikes. Proovige ja te avastate, et riigieelarve tasakaalu saamine on suur ning omaette teadus.

Kui esimene katsetus ebaõnnestub või numbrid muutuvad visalt, siis vajutage nuppu “Taasta algsed andmed” ja proovige uuesti.

Tähelepanu! Algsed andmed peegeldavad eelarveprojekti seisu ligikaudselt, pärast 2009. aasta II lisaeelarve vastuvõtmist ning seega erinevad mõneti valitsuses arutelul olevast projektist. Näiteks fikseeritud kulud, mida on kokku 21,5 miljardit, on seotud valdavalt Euroopa Liidu abiraha ja muude fikseeritud tuludega, mida muuta ei saa.

Head eelarve koostamist! Palun kirjuta meile, kuidas sina Eesti 2010. aasta eelarve klappima said! Või kas üldse said?